Artykuły


Wladyslaw BukowskiZmarł 18 listopada 2015 roku w Przemyślu, pokonany przez chorobę nowotworową.
 
Urodził się 20 stycznia 1960 roku w rodzinie migranta z Podhala, który kupił gospodarstwo pod Przemyślem w Pikulicach (na Optyniu).

Uczęszczał w tej miejscowości do Szkoły Podstawowej, a po reformie oświatowej do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Nehrybce, którą ukończył w 1975 roku. Za osiągnięte wyniki w różnych olimpiadach, które były sprawdzianem zdobytej wiedzy, został skierowany przez Kuratorium Oświaty do nauki w Technikum Budowlanym w Rzeszowie.
 


Zawsze interesował się historią i literaturą, pomimo że uczęszczał do szkoły o profilu technicznym. Historia była przedmiotem, który jako dodatkowy zdawał na egzaminie maturalnym.

Rozpoczął pracę zawodową, po zdobyciu świadectwa dojrzałości, w „Fabryce Domów” w Przemyślu w sierpniu 1980 roku.

W tym czasie przez Polskę przetaczała się fala strajków, która zakończyła się podpisaniem porozumień sierpniowych. Jako młody człowiek poznał zło stanu wojennego, był świadkiem postępującego chaosu gospodarczego. Upadek wielu zakładów pracy spowodował, że wyjeżdżał do pracy do Warszawy i za granicę do Niemiec. Oprócz zdobytego doświadczenia zawodowego, osobiście dotknęły go problemy transformacji ustrojowej.

Był czynnym uczestnikiem w 2002 roku tworzenia w Przemyślu i w powiecie przemyskim partii Prawo i Sprawiedliwość, która skutecznie wprowadzała swój program prospołeczny oparty na wartościach chrześcijańskich i narodowych.

Został radnym z listy Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Przemyślu w 2006 roku. Pracował wówczas w kilku komisjach, które zajmowały się sprawami gospodarczymi i mieszkaniowymi.

Jest członkiem Społecznej Rady Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu, który pomimo wielu trudności finansowych spowodowanych brakiem systemowych rozwiązań ze strony rządzących prowadzi swoją działalność statutową.

Swoje doświadczenie jako samorządowiec wzbogacił pracując w Spółce Komunalnej – Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej, następnie przez trzy lata w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie w Departamencie Gospodarki Mieniem.

Obecnie jest zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

W wyborach 2010 r. uzyskał ponownie mandat radnego Rady Miejskiej, jest przewodniczącym Klubu Radnych PiS RM.
Wykształcenie: uzyskał tytuł licencjata o kierunku polityka regionalna i tytuł magistra ekonomii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Uważa, że mimo zmieniających się uwarunkowań politycznych oraz gospodarczych, tylko konsekwentna polityka prospołeczna oparta na wartościach tradycyjnych i chrześcijańskich jest najlepszą drogą do budowy społeczeństwa obywatelskiego i solidarnego.